1
Bạn cần hỗ trợ?

Điểm số các lớp Trung cấp, Cao đẳng nghề

19/12/2019 25,004
Điểm số các lớp Trung cấp, Cao đẳng nghề Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

HSSV các lớp Trung cấp, Cao đẳng nghề có thể xem điểm thi kết thúc môn/ modul tại đây:

TT

LỚP

TẢI VỀ

TT

LỚP

TẢI VỀ

1

TC16-CNOT-19A

XEM TẠI ĐÂY

46

CĐ6-ĐCN-20A

XEM TẠI ĐÂY

2

TC16-CNOT-19B

XEM TẠI ĐÂY

47

CĐ6-ĐCN-20B

XEM TẠI ĐÂY

3

TC16-ĐCN-19

XEM TẠI ĐÂY

50 CĐ6-KT-20 XEM TẠI ĐÂY

4

TC16-KTML-19A

XEM TẠI ĐÂY

51

CĐ6-KTML-20A

XEM TẠI ĐÂY

5

TC16-KTML-19B

XEM TẠI ĐÂY

52

CĐ6-KTML-20B

XEM TẠI ĐÂY

6

TC16-SCMT-19

XEM TẠI ĐÂY

53 CĐ6-KTML-20C XEM TẠI ĐÂY

7

TC16-TY-19

XEM TẠI ĐÂY

54 CĐ6-TY-20 XEM TẠI ĐÂY

8

TC17-CNOT-20 XEM TẠI ĐÂY 55

CĐ2-CNCK-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

9

TC17-ĐCN-20 XEM TẠI ĐÂY 56

CĐ2-CNOT-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

10

TC17-KTML-20 XEM TẠI ĐÂY 57

CĐ2-ĐCN-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

11

TC17-TY-20 XEM TẠI ĐÂY 58

CĐ2-KTML-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

12

CĐ1-CNOT-20(9+) XEM TẠI ĐÂY 59

CĐ2-SCMT-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

13

CĐ1-ĐCN-20(9+) XEM TẠI ĐÂY 60

CĐ2-TY-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

14

CĐ1-KTML-20(9+) XEM TẠI ĐÂY 61

CĐ3-ĐCN-21LT(9+)

XEM TẠI ĐÂY

15

CĐ1-TY-20(9+) XEM TẠI ĐÂY 62

CĐ7-CNCK-21

XEM TẠI ĐÂY

16

CĐ4-CNOT-18A

XEM TẠI ĐÂY

63

CĐ7-CNOT-21A

XEM TẠI ĐÂY

17

CĐ4-CNOT-18B

XEM TẠI ĐÂY

64

CĐ7-CNOT-21B

XEM TẠI ĐÂY

18

CĐ4-CNOT-18C

XEM TẠI ĐÂY 65

CĐ7-CNOT-21C

XEM TẠI ĐÂY

19

CĐ4-ĐCN-18A

XEM TẠI ĐÂY 66

CĐ7-CNOT-21D

XEM TẠI ĐÂY

20

CĐ4-ĐCN-18B

XEM TẠI ĐÂY 67

CĐ7-CNOT-21E

XEM TẠI ĐÂY

21

CĐ4-KTML-18

XEM TẠI ĐÂY 68

CĐ7-CNOT-21F

XEM TẠI ĐÂY

22

CĐ4-TY-18

XEM TẠI ĐÂY 69

CĐ7-CNTT-21

XEM TẠI ĐÂY
23

CĐ4-CNTT-18

XEM TẠI ĐÂY 70

CĐ7-ĐCN-21A

XEM TẠI ĐÂY
24

CĐ5-CNCK-19

XEM TẠI ĐÂY 71

CĐ7-ĐCN-21B

XEM TẠI ĐÂY
25

CĐ5-CNOT-19A

XEM TẠI ĐÂY 72

CĐ7-ĐCN-21C

XEM TẠI ĐÂY
26

CĐ5-CNOT-19B

XEM TẠI ĐÂY 73

CĐ7-ĐCN-21D

XEM TẠI ĐÂY
27

CĐ5-ĐCN-19A

XEM TẠI ĐÂY 74

CĐ7-KT-21

XEM TẠI ĐÂY
28

CĐ5-ĐCN-19B

XEM TẠI ĐÂY 75

CĐ7-KTML-21A

XEM TẠI ĐÂY
29

CĐ5-KTML-19A

XEM TẠI ĐÂY 76

CĐ7-KTML-21B

XEM TẠI ĐÂY

30

CĐ5-KTML-19B

XEM TẠI ĐÂY 77

CĐ7-KTML-21C

XEM TẠI ĐÂY

31

TC CNOT 2019 TRÀ CÚ

XEM TẠI ĐÂY

78

CĐ7-TY-21

XEM TẠI ĐÂY

32

TC ĐCN 2019 TRÀ CÚ

XEM TẠI ĐÂY

79

TC18-BDKM-21CM

XEM TẠI ĐÂY

33

TC THVP 2019 TRÀ CÚ

XEM TẠI ĐÂY

80

TC18-CNOT-21

XEM TẠI ĐÂY

34

TC CNOT 2019 TIỂU CẦN

XEM TẠI ĐÂY

81

TC18-CNOT-21CN

XEM TẠI ĐÂY

35

TC THVP 2019 TIỂU CẦN

XEM TẠI ĐÂY

82

TC18-ĐCN-21

XEM TẠI ĐÂY

36

TC ĐCN 2019 DUYÊN HẢI

XEM TẠI ĐÂY 83

TC18-KTML-21

XEM TẠI ĐÂY

37

TC DÙ KÊ

XEM TẠI ĐÂY

84

TC18-KTML-21CN

XEM TẠI ĐÂY
38 TC ORGAN XEM TẠI ĐÂY 85

TC18-TY-21

XEM TẠI ĐÂY
39 CĐ2-ĐCN-19LT XEM TẠI ĐÂY      
40

CĐ6-CNCK-20

XEM TẠI ĐÂY      
41

CĐ6-CNOT-20A

XEM TẠI ĐÂY      
42

CĐ6-CNOT-20B

XEM TẠI ĐÂY      
43 CĐ6-CNOT-20C XEM TẠI ĐÂY      
44 CĐ6-CNOT-20D XEM TẠI ĐÂY      
45 CĐ6-CNTT-20 XEM TẠI ĐÂY      
Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online4
  • Hôm nay138
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập204,853
Hotline: (0294) 2210 415