1
Bạn cần hỗ trợ?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc" năm 2022

04/08/2022 2,253
Thực hiện Công văn số 29/BCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh sinh viên của nhà trường, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

3. Việc tổ chức thi đua thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai trong toàn trường, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đủ 02 nội dung (phần hội và phần lễ).

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức, đảng viên và học sinh, sinh viên về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu của đất nước, truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành... Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu và những điển hình tiên tiến của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những qua.

Giao lãnh đạo các đơn vị thuộc nhà trường triển khai đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý việc chấp hành nghiêm công tác đẩm bảo anh ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của nhà trường.

Tăng cường phối hợp với Công an xã Long Đức, Công an thành phố Trà Vinh, công an tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động bảo vệ an toàn trong đơn vị không để xảy ra các tệ nạn xã hội.

2. Tổ chức Ngày hội

2.1. Phần hội: Ban Chỉ đạo Trường cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức các hoạt động sau:

- Tổ chức giải bóng đá mini nam, cầu long giữa đoàn trường với xã đoàn Long Đức và doanh nghiệp trên địa bàn xã Long Đức dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2022.

- Tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách và lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bản vệ ANTQ trên địa bàn, thời gian tổ chức cuối tháng 7/2022.

- Thực hiện tuyên truyền kế hoạch công tác xây dựng phòng trào toàn dân Bảo vệ anh ninh Tổ quốc trên trang thông tin điện tử của nhà trường, trên hệ thống quản lý văn bản nội nộ của nhà trường; lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, chi đoàn, trong cuộc họp giao ban của nhà trường;

- Treo băng rôn tuyên truyền trước cổng trường với nội dung “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”;

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn trong nhà trường, không để xãy ra tình trạng mất an ninh trật tự; Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

2.2. Phần lễ: Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm tại nhà thi đấu Trường cao đẳng nghề Trà Vinh dự kiến vào ngày 18/8/2022, chương trình gồm các nội dung sau:

1. Văn nghệ chào mừng (khoảng 3 tiết mục).

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

3. Đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào thời gian qua và phương hướng thời gian tới;

4. Khen thưởng các điển hình tiên tiến (nếu có)

5. Đại biểu lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến;

6. Bế mạc, kết thúc buổi lễ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Theo bảng dự trù kinh phí đính kèm

IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGÀY HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Huỳnh Đăng Khoa – Trưởng phòng TCHC, Phó Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thảo Sương – Chủ tịch Công đoàn, thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Quốc Vệt – Bí thư Đoàn trường, thành viên;

5. Ông Võ Văn Lượng – Phó Trưởng phòng QTTBVTXD, thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng phòng CTHSSV, thành viên;

7. Bà Trần Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng TCKT, thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Quốc Bình, P. Trưởng phòng TTNCKHHTQT, thành viên;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản trị Thiết bị Vật tư Xây dựng

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 đến các đơn vị trong nhà trường.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 22/8/2022

Cập nhật tin, bài, khẩu hiệu tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 trên trang thông tin điện tử của nhà trường

2. Các đơn vị trực thuộc

Phòng công tác Học sinh – Sinh viên, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch đến học sinh, sinh viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ anh ninh Tổ quốc” năm 2022 tại Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online1
  • Hôm nay199
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,574
Hotline: (0294) 2210 415