1
Bạn cần hỗ trợ?

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

28/07/2022 1,384

Khẩu hiệu hành động: Thạo nghề- Vững nghiệp- Chắc tương lai” (TVC)

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, Phát triển, Thân thiện. Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

+ Đoàn kết: Tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh giữ vũng đoàn kết, thống nhất. Đoàn kết tạo ra sức mạnh giúp Nhà trường vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được các mục tiêu phát triển, thực hiện thành công tầm nhìn và sứ mệnh của Trường.

+ Sáng tạo: Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh khuyến khích phát triển với tinh thần coi trọng tư duy sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy. Tôn trọng các ý kiến phản biện khách quan, có cơ sở khoa học. Đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp là động lực chính cho phát triển bền vững.

+ Thân thiện: Môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội và đáp ứng nhu cầu xã hội, đánh giá của xã hội làm thước đo đầu ra. Nhà trường hướng tới mục tiêu cuối cùng trong mọi hoạt động đó là phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội và lấy mục tiêu này làm cơ sở để tạo ra một môi trường làm việc, học tập.

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online5
  • Hôm nay236
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,611
Hotline: (0294) 2210 415