1
Bạn cần hỗ trợ?

Khoa cơ khí – Động lực

19/09/2019 3,012
Khoa Cơ khí-Động lực được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 03 năm 2016.

1. Giới thiệu

Khoa Cơ khí-Động lực có nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập các nghề thuộc Khoa. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường.
 2. Đề xuất, xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề đào tạo. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 3. Thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề; thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.
 4. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa. Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên thuộc khoa. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; kế hoạch bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.
 5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc khoa theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; tổ chức các hoạt động sản xuất dịch vụ liên quan đến các ngành nghề do khoa phụ trách.
 6. Tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác kiểm tra trong quá trình học tập của học sinh, sinh viên: Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/ mô-đun; phân công giáo viên soạn đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra; tổng hợp danh sách dự kiểm tra, bảng điểm tổng kết môn học/ mô-đun.
 7. Thực hiện báo cáo kết quả giáo dục - đào tạo theo quy định của hiệu trưởng.
 8. Lập kế hoạch, liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh, sinh viên đi thực tập.
 9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Ngành nghề đào tạo

 1. Công nghệ ô tô.
 2. Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.
 3. Cắt gọt kim loại.
 4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 5. Hàn.

3. Đội ngũ giảng viên

Tập thể CBGV Khoa Cơ khí-Động lực

STT Họ và tên Email
Chức vụ
1 Lê Thành Thắng ltthangtcntv@gmail.com Trưởng khoa
2 Nguyễn Lol Nol nguyenlolnol@gmail.com Trưởng bộ môn
3 Bùi Phúc Anh Tú catgotkimloai.tcntv@gmail.com Giảng viên
4 Phạm Văn Đời doicdntravinh1980@gmail.com Giảng viên
5 Cao Kim Ngọc catgotkimloai.tcntv@gmail.com Giảng viên
6 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyenvannghia170985@gmail.com Giảng viên
7 Huỳnh Văn Tiện tienhuynhvan84@gmail.com Giảng viên
8 Nguyễn Hoàng Hận Hoanghantcntv@gmail.com Trưởng bộ môn
9 Trần Phong Dân tpdanckdlcdntv@gmail.com Giảng viên
10 Thạch Thương thachthuongcdntv@gmail.com Giảng viên
11 Trần Đăng Khoa trankhoatcntv@gmail.com Giảng viên
12 Sơn Hoàng Nhân sonhoangnhan@gmail.com Giảng viên
13 Thạch Hoài Nam hoainamthach13579@gmail.com Giảng viên
14 Nguyễn Tiến Trình đang cập nhật Giảng viên

Người viết: admin

Nguồn tin: Phòng TCHC

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
 • Đang online5
 • Hôm nay313
 • Nhiều nhất1,776
 • Tổng truy cập405,336
Hotline: (0294) 2210 415