1
Bạn cần hỗ trợ?

KHOA MÁY TÍNH VÀ CNTT

05/03/2020 2,384
Khoa Máy tính và Công nghệ thông tin được thành lập trên cơ sở tách Khoa Kinh tế - CNTT thành hai khoa đó là Khoa Khoa Kinh tế – Du lịch và Khoa Máy tính và Công nghệ thông tin.

1. Thông tin chung

Khoa Kinh tế – Du lịch có nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập các nghề thuộc Khoa. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường.
 2. Đề xuất, xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề đào tạo. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 3. Thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề; thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.
 4. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa. Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên thuộc khoa. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; kế hoạch bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.
 5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc khoa theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; tổ chức các hoạt động sản xuất dịch vụ liên quan đến các ngành nghề do khoa phụ trách.
 6. Tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác kiểm tra trong quá trình học tập của học sinh, sinh viên: Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/ mô-đun; phân công giáo viên soạn đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra; tổng hợp danh sách dự kiểm tra, bảng điểm tổng kết môn học/ mô-đun.
 7. Thực hiện báo cáo kết quả giáo dục - đào tạo theo quy định của hiệu trưởng.
 8. Lập kế hoạch, liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh, sinh viên đi thực tập.
 9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Ngành nghề đào tạo

 1. Công nghệ thông tin
 2. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
 3. Tin học văn phòng
 4. Văn thư hành chính

3. Đội ngũ giảng viên

Tập thể CBGV Khoa Máy tính và Công nghệ thông tin

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm
1 Trần Văn Tuấn ThS. Khoa học máy tính Trưởng khoa
2 Đào Ngọc Hải Ks. Công nghệ thông tin Trưởng Bộ môn
3 Võ Thị Thu Trang Ks. Công nghệ thông tin Giảng viên
4 Phan Thanh Tú Ks. Công nghệ thông tin Giảng viên
5 Nhan Thành Hiệp Cử nhân Toán–Tin Giảng viên
6 Trầm Hoàng Cương Ks Tin học Giảng viên
Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
 • Đang online15
 • Hôm nay1,411
 • Nhiều nhất2,617
 • Tổng truy cập446,340
Hotline: (0294) 2210 415