1
Bạn cần hỗ trợ?

Lớp tập huấn, hướng dẫn CBVC giảng viên hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp

25/12/2020 1,507
Căn cứ theo thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của cơ sở GDNN và thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN.

Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, viên chức, giảng viên thu thập minh chứng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá diễn ra từ ngày 17/12/2020 đến ngày 19/12/2020, với những mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

- Giúp cán bộ giảng viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công tác đảm bảo chất lượng;

- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Hoàn thiện được báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định;

Lớp tập huấn được sự hướng dẫn, chia sẻ tận tình của PGS.TS Lê Quang Minh-Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản lý Tiên tiến (TCAM), Chủ tịch Hội đồng tư vấn của TT CATD và nhóm chuyên gia của Trung tâm với những nội dung tập huấn cụ thể:

- Tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng và công tác kiểm định chất lượng GDNN;

- Tập huấn báo cáo, đánh giá theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn;

- Hướng dẫn thu thập thông tin minh chứng và các bước viết hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá của cơ sở GDNN;

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của lớp tập huấn chuyên đề “hướng dẫn cán bộ, viên chức, giảng viên hoàn thiện báo cáo tự đánh giá”.

Như vậy, lớp tập huấn đảm bảo tính thiết thực hiệu quả giúp cho cán bộ quản lý, giảng viên định hướng được phương pháp thu thập minh chứng, khả năng tổng hợp minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá;

Người viết: Lê Hải

Nguồn tin: Phòng KH&ĐBCL

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online5
  • Hôm nay205
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,580
Hotline: (0294) 2210 415