1
Bạn cần hỗ trợ?

Mục tiêu - Sứ mạng - Tầm nhìn

28/07/2022 1,130

Mục tiêu: Phát triển trường Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà trường; tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt việc đổi mới mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy - học; tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao; mở rộng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô đào tạo hợp lý; trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ có uy tín trong tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trở thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.

Sứ mạng: Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đào tạo đa ngành, nghề lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp nhằm cung cấp cho thị trường lao động một đội ngũ cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành và công nhân lành nghề có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề cao và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị bản thân và giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, có ý thức học tập suốt đời; có khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội thời kỳ hội nhập, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh là trường cao đẳng chất lượng cao ngang tầm với các trường  trong nước, khu vực ASEAN và ổn định trên các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất; trang thiết bị thực hành, thực nghiệm, quản lý hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất dịch vụ, phục vụ cộng đồng.

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online9
  • Hôm nay306
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập405,329
Hotline: (0294) 2210 415