1
Bạn cần hỗ trợ?

Phòng đào tạo

19/09/2019 3,389
Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh.

1. Chức năng nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.
 2. Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.
 3. Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh; đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; thực hiện công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
 4. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, kỹ năng nghề.
 5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
 6. Phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao kỹ năng nghề, sát hạch bậc thợ cho người lao động.
 7. Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
 8. Quản lý thư viện
 9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

Tập thể CBVC Phòng Đào tạo

STT Họ và tên
Email Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thảo Sương thaosuongtcntv@gmail.com Trưởng phòng
2 Nguyễn Quốc Việt vietnguyentcntv@gmail.com Phó Trưởng phòng
3 Tô Thị Bạch Lê bachletravinh@gmail.com Giảng viên
4 Liêu Dương Minh Thy lieu.minhthy@gmail.com Viên chức
5 Kim Thị Hương kimngochuonglong@gmail.com Viên chức
6 Võ Hoàng Qui voqui121@gmail.com Viên chức
7 Nguyễn Thị Mây nguyenmaydntc@gmail.com Viên chức

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0294 2210 415

Người viết: admin

Nguồn tin: Phòng TCHC

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
 • Đang online6
 • Hôm nay214
 • Nhiều nhất1,776
 • Tổng truy cập414,589
Hotline: (0294) 2210 415