1
Bạn cần hỗ trợ?

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

19/09/2019 2,331

1. Chức năng nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và sản xuất. Phối hợp nghiên cứu, thực nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài trường.

2. Tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và liên kết giữa Trường với các đối tác khác. Thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành tập san, sách tham khảo phục vụ học tập, giảng dạy.

3. Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào giảng dạy, sản xuất.

4. Quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Tổ chức thanh tra, kiểm tra quá trình đào tạo.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí: Quản lý, nhân bản đề kiểm tra kết thúc môn học/ mô-đun; quản lý danh sách dự kiểm tra, bảng điểm tổng kết môn học/ mô-đun, tổng hợp điểm học kỳ, năm học, toàn khóa; lập kế hoạch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

6. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường.

7. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

Tập thể CBVC Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

STT Họ và tên CBVC
Địa chỉ Email Vị trí việc làm
1 Nguyễn Thị Loan loannguyenkb@gmail.com Phó Trưởng phòng
2 Lê Thanh Hải lehai.tv@gmail.com Viên chức
3 Nguyễn Trọng Thuấn thuancdntv@gmail.com Viên chức
4 Châu Thị Ánh Tiên chauthianhtien@gmail.com Viên chức
5 Nguyễn Thị Bích Chăm nguyenthibichtramtctv@gmail.com Viên chức

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0294 2240 333

Người viết: admin

Nguồn tin: Phòng TCHC

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online10
  • Hôm nay223
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,598
Hotline: (0294) 2210 415