1
Bạn cần hỗ trợ?

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2022 -2023

22/11/2022 2,121

KHÓA 2020

TT

LỚP

TẢI VỀ

1

TC17-ĐCN, CĐ1-ĐCN

XEM TẠI ĐÂY

2

TC17- KTML-20, CĐ1-KTML 20(9+)

XEM TẠI ĐÂY

3

CĐ1-TY 20(9+), TC17-TY-20

XEM TẠI ĐÂY

4

CĐ6-CNCK-20

XEM TẠI ĐÂY

5

CĐ6-CNOT-20A

XEM TẠI ĐÂY

6

CĐ6-CNOT-20B

XEM TẠI ĐÂY

7

CĐ6-CNOT-20C

XEM TẠI ĐÂY

8

CĐ6-CNOT-20D

XEM TẠI ĐÂY

9

CĐ6-CNT-20

XEM TẠI ĐÂY

10

CĐ6-ĐCN-20A

XEM TẠI ĐÂY

11

CĐ6 -ĐCN-20B

XEM TẠI ĐÂY

12

CĐ6-KT-20

XEM TẠI ĐÂY

13

CĐ6 -KTML-20A

XEM TẠI ĐÂY

14

CĐ6 -KTML-20B

XEM TẠI ĐÂY

15

CĐ6 -KTML-20C

XEM TẠI ĐÂY

16

CĐ6-TY-20

XEM TẠI ĐÂY

KHÓA 2021

TT

LỚP

TẢI VỀ

1

CĐ2-CNCK-21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

2

CĐ2-ĐCN-21(9+), TC18-ĐCN-21

XEM TẠI ĐÂY

3

CĐ2-KTML-21(9+), TC18-KTML-21

XEM TẠI ĐÂY

4

CĐ2-KTSC,LRMT - 21(9+)

XEM TẠI ĐÂY

5

CĐ3-ĐCN-21LT

XEM TẠI ĐÂY

6

CĐ7-CNCK-21

XEM TẠI ĐÂY

7

CĐ7-CNTT-21

XEM TẠI ĐÂY

8

CĐ7-ĐCN-21A

XEM TẠI ĐÂY

9

CĐ7-ĐCN-21B

XEM TẠI ĐÂY

10

CĐ7-ĐCN-21C

XEM TẠI ĐÂY

11

CĐ7-ĐCN-21D

XEM TẠI ĐÂY

12

CĐ7-KT-21

XEM TẠI ĐÂY

13

CĐ7-KTML-21A

XEM TẠI ĐÂY

14

CĐ7-KTML-21B

XEM TẠI ĐÂY

15

CĐ7-KTML-21C

XEM TẠI ĐÂY

16

CĐ7-TY-21, CĐ2-TY-21(9+), TC18-TY-21

XEM TẠI ĐÂY

KHÓA 2022

TT

LỚP

TẢI VỀ

1

CĐ3-CNOT-22(9+)

XEM TẠI ĐÂY

2

CĐ3-ĐCN-22(9+)

XEM TẠI ĐÂY

3

CĐ3-KTML-22(9+)

XEM TẠI ĐÂY

4

CĐ3-TY-22(9+)

XEM TẠI ĐÂY

5

CĐ8-CNCK-22

XEM TẠI ĐÂY

6

CĐ8-CNOT-22A

XEM TẠI ĐÂY

7

CĐ8-CNOT-22B

XEM TẠI ĐÂY

8

CĐ8-CNOT-22C

XEM TẠI ĐÂY

9

CĐ8-ĐCN-22A

XEM TẠI ĐÂY

10

CĐ8-ĐCN-22B

XEM TẠI ĐÂY

11

CĐ8-ĐCN-22C

XEM TẠI ĐÂY

12

CĐ8-KTML-22A

XEM TẠI ĐÂY

13

CĐ8-KTML-22B

XEM TẠI ĐÂY

14

CĐ8-KTML-22C

XEM TẠI ĐÂY

15

CĐ8-TY-22

XEM TẠI ĐÂY

16

TC19-CNOT-22

XEM TẠI ĐÂY

17

TC19-ĐCN-22

XEM TẠI ĐÂY

18

TC19-KTML-22

XEM TẠI ĐÂY

19

TC19-TY-22

XEM TẠI ĐÂY

20 CĐ1-CNOT-20(9+), TC17- CNOT-20 XEM TẠI ĐÂY
21 CĐ2-CNOT-21(9+) XEM TẠI ĐÂY

22

CĐ7-CNOT-21A

XEM TẠI ĐÂY

23

CĐ7-CNOT-21B

XEM TẠI ĐÂY

24

CĐ7-CNOT-21C

XEM TẠI ĐÂY

25

CĐ7-CNOT-21D

XEM TẠI ĐÂY

26

CĐ7-CNOT-21E

XEM TẠI ĐÂY

27

CĐ7-CNOT-21F

XEM TẠI ĐÂY

28

TC18-CNOT-21

XEM TẠI ĐÂY

 

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online5
  • Hôm nay213
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,588
Hotline: (0294) 2210 415