1
Bạn cần hỗ trợ?

Thời khoá biểu năm học 2023 -2024

03/10/2023 1,777
TT LỚP TẢI VỀ
1 CĐ9-ĐCN-23A, CĐ9-ĐCN-23B, CĐ9-ĐCN-23C, TC20-ĐCN-23 XEM TẠI ĐÂY
2 CĐ9-KTML-23A, CĐ9-KTML-23B, CĐ9-KTML-23C, CĐ9-KTML-23D, TC20-KTML-23, CĐ4-KTML-23(9+) XEM TẠI ĐÂY
3 CĐ9-CNOT-23A, CĐ9-CNOT-23B, CĐ9-CNOT-23C, CĐ9-CNOT-23D, CĐ9-CNOT-23E, CĐ9-CNOT-23F, CĐ4-CNOT-23(9+)A, CĐ4-CNOT-23(9+)B, CĐ4-CNOT-23(9+)C, CĐ4-CNOT-23(9+)D, TC20-CNOT-23 XEM TẠI ĐÂY
4 CĐ9-CNCK-23A, CĐ9-CNCK-23B XEM TẠI ĐÂY
5 CĐ9-TY-23, CĐ4-TY-23(9+), TC20-TY-23 XEM TẠI ĐÂY
6 CĐ9-CNTT-23, TC20-SCMT-23 XEM TẠI ĐÂY
7 CĐ1-TY-20(9+), CĐ4-TY-23LT, TC19-TY-22-VLVH XEM TẠI ĐÂY
8  CĐ7-ĐCN-22C, CĐ1-ĐCN-21(9+), CĐ4-ĐCN-23LT XEM TẠI ĐÂY
9 CĐ7-KTML-21A XEM TẠI ĐÂY
10 CĐ9-KT-23 XEM TẠI ĐÂY
Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online5
  • Hôm nay296
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập405,319
Hotline: (0294) 2210 415