1
Bạn cần hỗ trợ?

Thời khoá biểu học kỳ II

29/03/2023 2,242

 

TT LỚP TẢI VỀ
1 CĐ8-ĐCN-22A XEM TẠI ĐÂY
2 CĐ8-ĐCN-22B XEM TẠI ĐÂY
3 CĐ8-ĐCN-22C XEM TẠI ĐÂY
4 CĐ8-ĐCN-22D XEM TẠI ĐÂY
5 CĐ3-ĐCN-22(9+) XEM TẠI ĐÂY
6 TC19-ĐCN-22 XEM TẠI ĐÂY
7 CĐ8-KTML-22A XEM TẠI ĐÂY
8 CĐ8-KTML-22B XEM TẠI ĐÂY
9 CĐ8-KTML-22C XEM TẠI ĐÂY
10 CĐ8-KTML-22D XEM TẠI ĐÂY
11 TC19-KTML-22;CĐ3-KTML-22(9+) XEM TẠI ĐÂY
12 CĐ8-CNOT-22A XEM TẠI ĐÂY
13 CĐ8-CNOT-22B XEM TẠI ĐÂY
14 CĐ8-CNOT-22C XEM TẠI ĐÂY
15 CĐ8-CNOT-22D XEM TẠI ĐÂY
16 CĐ3-CNOT-22(9+) XEM TẠI ĐÂY
17  TC19-CNOT-22 XEM TẠI ĐÂY
18 CĐ8-TY-22 XEM TẠI ĐÂY
19 CĐ3-TY-22(9+); TC19 TY-22 XEM TẠI ĐÂY
20 TC19-TY-22VLVH XEM TẠI ĐÂY
21 CĐ8-KT-22 XEM TẠI ĐÂY
22 CĐ8-CNTT-22 XEM TẠI ĐÂY
23 CĐ8-CNCK-22 XEM TẠI ĐÂY

 

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online6
  • Hôm nay292
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập405,315
Hotline: (0294) 2210 415