1
Bạn cần hỗ trợ?

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, IV, NĂM HỌC 2023 -2024

19/02/2024 2,428
TT LỚP TẢI VỀ
THỜI KHÓA BIỂU 
1 TC20-CNOT-22A, TC20-CNOT-22B XEM TẠI ĐÂY
2 CĐ4-ĐCN-23LT XEM TẠI ĐÂY
3 TC20-ĐCN-23A XEM TẠI ĐÂY
4 TC20-KTML-23A, TC20-KTML-23B XEM TẠI ĐÂY
5 TC21-TY-24 (VLVH) XEM TẠI ĐÂY
6 TC21-ĐCN-24 XEM TẠI ĐÂY
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV NĂM HỌC 2023 -2024
1 CĐ8-ĐCN-23A, CĐ8-ĐCN-23B, CĐ8-ĐCN-23C, CĐ8-ĐCN-23D, CĐ3-ĐCN-22(9+), TC-ĐCN-22 XEM TẠI ĐÂY
2 CĐ8-KTML-22A, CĐ8-KTML-22B, CĐ8-KTML-22D,CĐ8-KTML-22C, CĐ3-KTML-22(9+), TC19-KTML-22 XEM TẠI ĐÂY
3 CĐ8-TY-22, CĐ3-TY-22(9+), TC19-TY-22 XEM TẠI ĐÂY
4 CĐ8-CNTT-22 XEM TẠI ĐÂY
5 CĐ8-KT-22 XEM TẠI ĐÂY
6 CĐ8-CNCK-22 XEM TẠI ĐÂY
7 CĐ9-CNCK-23A; TKB HK I lớp CĐ9-CNCK-23A XEM TẠI ĐÂY
8 Thời khoá biểu học kỳ IV lớp CĐ8-CNOT-22A, CĐ8-CNOT-22B, CĐ8-CNOT-22C, CĐ8-CNOT-22D XEM TẠI ĐÂY
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 -2024
1 CĐ9-KTML-23A, CĐ9-KTML-23B, CĐ9-KTML-23C, CĐ9-KTML-23D, CĐ9-KTML-23(9+), TC20-KTML-23 XEM TẠI ĐÂY
2 CĐ9-ĐCN-23A, CĐ9-ĐCN-23B, CĐ9-ĐCN-23C, CĐ9-ĐCN-23D, TC20-ĐCN-23 XEM TẠI ĐÂY
3 CĐ9-CNTT-23, TC20-SCMT-23 XEM TẠI ĐÂY
4 CĐ9-TY-23 đợt 2 XEM TẠI ĐÂY
5 CĐ9-TY-23, CĐ4-TY-23(9+), TC20-TY-23 XEM TẠI ĐÂY
6 CĐ9-KT-23 XEM TẠI ĐÂY
7 CĐ9-CNOT-23A, CĐ9-CNOT-23B, CĐ9-CNOT-23C, CĐ9-CNOT-23D, CĐ9-CNOT-23E, CĐ9-CNOT-23F, CĐ4-CNOT-23(9+)A, CĐ4-CNOT-23(9+)B, CĐ4-CNOT-23(9+)C, CĐ4-CNOT-23(9+)D, TC20-CNOT-23C XEM TẠI ĐÂY
8 CĐ9-ĐCN-23D, TC20-ĐCN-23, CĐ9-ĐCN-23D, TC20-ĐCN-23, CĐ8-CNCK-22, CĐ8-KTML-22D, CĐ8-CNTT-22, CĐ8-ĐCN-22D, CĐ8--KT-22, CĐ9-KT-23, CĐ9-TY-23, CĐ4-SCML-23(9+)3 XEM TẠI ĐÂY
9 CĐ1-CNOT-20(9+), CĐ4-CNOT-23LT XEM TẠI ĐÂY
10 TKB HK IV, V (ĐIỀU CHỈNH) lớp CĐ7-CNOT-21C XEM TẠI ĐÂY
11 TKB HK IV, V (ĐIỀU CHỈNH) lớp CĐ7-CNOT-21D XEM TẠI ĐÂY
12

TKB HK III lớp TC19-TY-22K

XEM TẠI ĐÂY
13

TKB HK III lớp TC19-TY-22CT

XEM TẠI ĐÂY
14

TKB HK III lớp TC20-CNOT-23A,B

XEM TẠI ĐÂY
15

TKB môn văn hóa Nhóm 1 lớp CĐ4-KTML-23(9+), CĐ4-CNOT-23(9+), CĐ4-TY-23(9+), TC20-ĐCN-23, TC20-SCMT-23, TC20TY-23

XEM TẠI ĐÂY 
16

TKB môn văn hóa Nhóm 2 lớp CĐ4-KTML-23(9+), CĐ4-CNOT-23(9+), CĐ4-TY-23(9+), TC20-KTML-23,TC20-ĐCN-23, TC20-SCMT-23, TC20-TY-23

XEM TẠI ĐÂY

 

 

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online7
  • Hôm nay205
  • Nhiều nhất1,776
  • Tổng truy cập414,580
Hotline: (0294) 2210 415