1
Bạn cần hỗ trợ?

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức học tập chính trị hè cho CBVC năm 2022

13/09/2022 39
Ngày 10/9/2022, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức học tập chính trị hè để triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Quang cảnh học tập chính trị hè

Tại Hội nghị, đảng viên, viên chức và người lao động đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tám - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Tám – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
triển khai Nghị quyết tại hội nghị

Qua tiếp thu mỗi chuyên đề của Nghị quyết, giúp cho đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, qua đợt học tập chính trị hè là dịp để viên chức trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy môn lý luận chính trị theo Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Góp phần nâng cao ý thức chính trị, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức của CBVC, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Lê Huỳnh Đăng Khoa - Phòng TCHC

Chỉ dẫn đường đi
Thống kê truy cập
  • Đang online6
  • Hôm nay64
  • Nhiều nhất484
  • Tổng truy cập189,020
Hotline: (0294) 2210 415